Le anime del cielo … Sufletele cerului

148273

Un’antica leggenda, dice che devi esprimere un desiderio non appena vedi una stella cadente, e si avvererà.

La leggenda affonda le sue radici negli scritti dell’astronomo greco Tolomeo, vissuto nel I secolo a.C. Tolomeo credeva che gli dei a volte guardassero i mortali, tirando la tenda del cielo e lasciando cadere le stelle sulla Terra.

A quel tempo, gli dei erano molto più attenti alle persone e ascoltavano i loro desideri.
Aristotele invece credeva anche che le stelle cadenti fossero segni divini inviati agli umani.
Non c’è da stupirsi che i greci adorassero tutto ciò che proveniva dall’universo degli dei.
I rari frammenti di meteoriti rinvenuti erano “sacralmente” conservati nei templi.

Le stelle cadenti hanno avuto molti significati e simboli nel corso della storia.

I miti teutonici dicono che ogni uomo ha una stella nel cielo, che pende dal filo del destino.

Quando la vita finisce, il filo si spezza e la stella cade a terra
Nell’astronomia le stelle cadenti non sono stelle, ma polvere e frammenti lasciati dalla formazione dei pianeti.

Le più grandi esplodono e lasciano dietro di sé brillanti strisce di luce, che ci piace chiamare pioggia di stelle.

Ma a noi ci piace sognare …
Mi piace pensare che ogni volta che due anime si incontrano, nascono due stelle….

Il cielo che gocciola di stelle lontane, sconosciute

Dei puntini che brillano e

Trasforma la notte in giorno con la luce dell’infinito 

Guardali e sentirai la mia malinconia leggerai i miei pensieri

Saranno la tua guida verso i miei sogni

E sogneremo insieme…

Traduzione in rumeno 

SUFLETELE CERULUI

O legendă străveche, din antichitate, spune că trebuie să-ți pui o dorință imediat ce vezi o stea căzătoare și se va împlini. Legenda își are rădăcinile în scrierile astronomului grec Tolomeu, care a trăit în primul secol î.Hr. Tolomeu credea că zeii se uitau uneori la muritori, trăgeau la o parte perdeaua cerului și lăsau stelele să cadă pe Pământ. În acea perioadă, zeii erau mult mai atenți la oameni și ascultau dorințele lor.

În schimb, Aristotel a crezut că stelele căzătoare sunt semne divine trimise oamenilor.

Nu e de mirare că grecii s-au închinat la tot ce a venit din universul zeilor. Fragmentele rare de meteoriți găsite au fost păstrate cu sfințenie în temple.

Stelele căzătoare au avut multe semnificații și simboluri de-a lungul istoriei. Miturile teutonice spun că fiecare om are o stea pe cer, care atârnă de firul destinului. Când viața se termină, firul se rupe și steaua cade la pământ În astronomie stelele căzătoare nu sunt stele, ci praf și fragmente lăsate în urmă de formarea planetelor. Cele mai mari explodează și lasă în urmă dungi strălucitoare de lumină, pe care ne place să le numim o ploaie de stele.

Dar ne place să visăm …

Îmi place să cred că de fiecare dată când se întâlnesc două suflete, se nasc două stele ….

Cerul picură cu stele îndepărtate, necunoscute

Puncte care strălucesc şi

Transformă noaptea în zi cu lumina infinitului   

Uită-te la ele și vei simți melancolia mea îmi vei citi gândurile

Ele vor fi ghidul tău către visele mele

Și vom visa împreună …

Trandafira Nechita

CLICCA SUL LINK QUI SOTTO PER LEGGERE IL MIO ARTICOLO PRECEDENTE:

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here