Accetta…Acceptă…

154273

Accettarsi così come si è in questo momento non significa amare i propri vizi, squilibri emotivi, passività o la situazione attuale della vita.
Accettare te stesso come sei in questo momento significa che non menti più, non ti illudi più di stare bene ma stai prendendo il controllo della tua vita. Significa valutarsi correttamente, accettare la situazione così com’è adesso e partire da questa realtà iniziare a fare i cambiamenti che si desidera.
Sì, che le tue emozioni sono caotiche, che non hai sempre preso le decisioni migliori e che sei arrivato a questo punto per ragioni note solo a te. Ora è il momento di guardare esattamente come sei ora, e cercare soluzioni per superare qualsiasi situazione che non ti si addica.
Invece di lamentarsi o di mentire a te stesso e magari anche agli altri sul fatto che le cose non stanno esattamente così, è meglio mobilitarsi, cercare soluzioni e agire.
Se vuoi, puoi… sicuramente volere è tutto…

È la tua vita, combatti per essa!

Sono colpevole anch’io…

Sbagliamo spesso nella vita
Guardando le persone all’apparenza
Solo il volto
E non nella profondità dell’anima
E giudichiamo
Non sapendo cosa si nasconde dietro quella faccia
Vediamo la superficie
Senza decifrare quali tempeste, combattimenti, dolori stanno dentro a quell’anima che abbiamo davanti
Sono colpevole anch’io…

Traduzione in rumeno

A te accepta așa cum ești în acest moment nu înseamnă să-ți iubești viciile, dezechilibrele emoționale, pasivitatea sau situația actuală din viață.
A te accepta așa cum ești în acest moment înseamnă că nu mai minți, să nu te mai amăgești că ești bine, dar îți iei controlul asupra vieții tale… înseamnă să te evaluezi corect, să accepți situația așa cum este acum, Să pleci de la această realitate și să începi să faci schimbările pe care le vrei.
Acceptă că emoțiile tale sunt haotice, că nu ai luat întotdeauna cele mai bune decizii și că ai ajuns în acest punct din motive numai de tine cunoscute. Acum este momentul să arăți exact cum ești acum și să cauți soluții pentru a depăși orice situație care nu ți se potrivește.
în loc să- ti plângi de milă sau să minți că lucrurile nu stau exact așa, este mai bine să te mobilizezi, să cauți soluții și să acționezi.
Dacă vrei, poți … cu siguranță să vrei e totul …

Este viața ta, luptă pentru ea!

Si eu sunt vinovată …

Adesea facem greșeli în viață
privind oamenii în aparență
Doar fața
Și nu în adâncul sufletului
Și noi judecăm…
Neștiind ce se ascunde în spatele acelei fețe
Vedem suprafața
Fără a descifra ce furtuni, lupte, dureri sunt în interiorul acelui suflet pe care îl avem în fața noastră
Si eu sunt vinovată …

Trandafira Nechita

Clicca sul link qui sotto per leggere il mio articolo precedente:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here