Felicità…Fericirea…

143472

Della felicità si è sempre scritto…

Alcuni hanno affermato che è un ideale o frutto dell’immaginazione, dandole una connotazione di qualcosa di irraggiungibile, di qualcosa per cui ti sforzi ma non sai se raggiungerai mai…..

Per fortuna c’è chi dice che ti capita di viverla in modo inconsapevole e ti rendi conto di aver assaggiato il suo frutto benefico solo dopo averlo perso.

Tendi a pensare che ti stia scivolando tra le dita, o sei disposto ad accettare che non riesci a trovarla, o che non te lo meriti..

La felicità, penso, che ha mille e una definizioni, penso che ogni individuo abbia la sua definizione di questo argomento…..

E la base di questa definizione deve essere un fatto, una persona, un oggetto, una conquista, un guadagnare in qualcosa di specifico, sentimentale o materiale.

Qual è la mia definizione di felicità?
Non lo so, non ce l’ho…

Oppure ne ho vissute diverse varianti quindi non so quale sia la più corretta.

Oppure sono confusa da tutte quelle definizioni che potrei dargli… ma non sono ancora in grado perché non ho acquisito quella felicità…..
sto ancora lottando per loro e mi motiva pensando che forse sono più grandi, migliori, più piene di essenza e questo mi fa andare avanti.

Il pensiero che in qualsiasi giorno o mese, o anno, posso vivere un’altra felicità, mi dà il coraggio di guardare avanti, di non stancarmi, di volere di più….

La felicità non muore mai
Lascia sempre un segno nel cuore
Petali che cadono sulla vita accarezzando ogni passo di chi è ferito
Riempie il campo di fiori e passione
E quando si ferma
Lascia carezze e amore
Con le luci del sole in segreto
Galleggia sulle strade donando un sorriso
Non muore mai la felicità
Si nasconde…
Quando l’anima é triste
Lei è qui
Nascosta nei ricordi.

Trandafira Nechita

 

Traduzione in rumeno

Fericirea ……….

Despre fericirea sa scris întotdeauna  … Unii au spus că este un ideal sau rod al imaginației, dându-i o conotație de ceva de neatins, ceva pentru care te străduiești dar nu știi dacă vei ajunge vreodată ….. Din fericire, sunt cei care spun că se întâmplă să o experimentezi inconștient și îți dai seama că ai gustat fructul său benefic numai după ce l-ai pierdut. Ai tendința să crezi că îți alunecă printre degete sau ești dispus să accepți că nu o găsești sau că nu o merită. Fericirea, cred, care are o mie și una de definiții, cred că fiecare individ are propria definiție a acestui subiect ….. Iar baza acestei definiții trebuie să fie un fapt, o persoană, un obiect, o realizare, un câștig în ceva specific, sentimental sau material.

Care este definiția mea despre fericire? Nu știu, nu am o definiție …

Sau am experimentat mai multe variante, așa că nu știu care este cea mai corectă. Sau sunt confuză de toate acele definiții pe care i le-aș putea da … dar încă nu sunt în stare pentru că nu am dobândit acea fericire ….. Încă mă lupt pentru ea și mă motivează gândindu-mă că poate sunt fericiri mai mari, mai bune, mai pline de esență și asta mă face să merg mai departe. Gândul că în orice zi sau lună sau an pot experimenta o altă fericire îmi dă curajul să privesc cu nerăbdare,  nu obosesc să vreau mai mult ….

Fericirea nu moare niciodată                       

Lasă întotdeauna o urmă pe inimă                     

Petale care cad pe viață mângâind fiecare pas …       

Umple câmpul cu flori și pasiune                               

Și când se oprește         

Lasă mângâieri și dragoste

Cu luminile soarelui în secret                       

Plutește pe străzi zâmbind                 

Fericirea nu moare niciodată                             

Se ascunde  …                     

Când sufletul este trist   

Ea este aici             

Ascunsă în amintiri.

Clicca il ink qui sotto per leggere il mio articolo precedente:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here