‘A fotografia di Maria Cristina Adragna

165872

A FOTOGRAFIA
Avannu, nà sira, mi ni ivi nì Betta
chi è nà cucina di me z’a Cuncetta,
pigghià un scatulìddu ravànti a mè zia niscènnu di docu nà fotografìa.

Taliàvamu tutti stù granni ritràttu,
cu nìvuru e u biancu…
ch’è beddu stu scattu!
L’aperta campàgna era ù sfunnu perfettu
e n’ta ù primu piànu passàva un carrèttu.

Da ‘ncàpu sirìanu acchi quattru cristiani
chi a prima taliàta parìanu viddàni,
tinevanu i zappi pusàti darrè e
tanti atri attrezzi l’avìanu virè.

Eranu tempi di gran povertà ,
di chiddu c’avèmu n’avìanu a mità,
certuni la facci s’à lavàvanu fora
e lu carritteddu era a machina d’ora.

Puru s’ù càrru muturi un n’avìa ,
beatu a dì tempi cu lu pussirìa
picchì ù sciccareddu,
patennu l’affànni,
purtavà u patrùni a tutti li bànni.

Chi aria pulita da ‘menzu ‘u vignètu,
un c’eranu machini chini ri fetu,
ma c’era natùra, racìna e tirrènu
e no comu ora c’agghiuttèmu vilènu.

Pajassi munìta pì fàrimi un giru
d’à n’capu ù carrettu, senz’essiri in tiru,
ma avennu r’incoddu un’ùmili vesta
e sèntiri l’arma giuiùsa e in gran fèsta.

La fotografìa la eru a canziàri,
ma quannu jè vogghiu la pozzu taliàri,
pì stà mè poesìa scrivùta di gettu
ringraziu a Bittina…
e puru a u carrettu!

Maria Cristina Adragna

LA FOTOGRAFIA
Quest’anno, una sera, sono andata da Elisabetta che è una cugina di mia zia Concetta, ha preso una scatolina in presenza di mia zia uscendo da lì una fotografia. Guardavamo tutti questo gran ritardo, in bianco e nero, com’è bello questo scatto! L’aperta campagna era lo sfondo perfetto e in primo piano passava un carretto. Là sopra sedevano circa quattro persone, che ad un primo sguardo sembravano dei contadini, avevano le zappe posate dietro ed avevano anche altri attrezzi. Erano tempi di gran povertà, di quello che abbiamo ne avevano la metà, qualcuno si lavava il viso fuori e il carrettino era l’auto di oggi. Anche se il carro non aveva il motore, beato a quei tempi chi lo possedeva, perché il somarello, patendo gli affanni, portava il padrone ovunque. Che aria pulita là, in mezzo al vigneto, non c’erano auto piene di puzza, ma c’erano natura, uva e terreno, e non come adesso che ingoiamo veleno. Pagherei del denaro per farmi un giro sul carretto, senza essere elegante ma indossando un umile vestito e sentire l’anima gioiosa e in gran festa. Sono andati a conservare la fotografia ma io posso guardarla quando voglio, per questa mia poesia, scritta di getto, ringrazio Elisabetta e pure il carretto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here